Beste allen ,

Het corona virus slaat ook heel hard toe in de sport in het algemeen en in onze Club in het bijzonder.

We hopen uit de grond van ons hart dat iedereen gevrijwaard blijft en we elkaar na deze moeilijke periode in blakende gezondheid kunnen terug zien op onze matchen en evenementen.

Graag willen we jullie informeren wat de actuele stand van zaken is in het algemeen en in onze Futsal competitie .

  • Er zullen geen FUTSAL wedstrijden gespeeld worden tot en met 30 April. In het beste geval kunnen er terug wedstrijden gespeeld worden vanaf 01/05.
  • Dit scenario kan maar doorgaan als er minstens twee weken voordien kan en mag getraind worden. Dat zou betekenen dat er vanaf 19/04 terug mag getraind worden.
  • Uitgaande van dit scenario wordt er bekeken wat er in de loop van de maand mei kan georganiseerd worden. Daar zijn naar onze mening twee scenario’s mogelijk afhankelijk van de periode dat er nog kan gespeeld worden :
    • Competitie afwerken en verkorte playoffs en play downs.  Dit is het eerlijkste scenario, waar niemand zich tekort gedaan kan voelen.
    • Enkel Playoffs en play downs laten spelen op basis van de huidige rangschikking,(eventueel met 4 ploegen i.p.v. met 8)

Het zal niet evident zijn om een regeling te vinden waarin geen enkele ploeg zich te kort gedaan voelt, maar we gaan er alvast van uit dat het voorbeeld van het basket niet wordt gevolgd en de competitie zomaar wordt stilgelegd met behoud van de huidige ranking……..

De play off’s zijn immers de finales van de competities die moeten beslissen over de titel maar niet in het minst over het Europese ticket dat er aan verbonden is. Steeds wordt er gezegd : “de prijzen worden aan de meet uitgereikt” en de meet ligt na de play offs……men mag met alle begrip, door overmacht, de meet wel verleggen maar men moet steeds op voorhand blijven weten waar de meet ligt , dat is de essentie van de sport, en ze mag dus niet retroactief verlegd worden op een plaats waar je geen impact meer op hebt. In dit laatste geval is de positie van de volleybal clubs de beste oplossing: stopzetting zonder ranking.

In elk geval hopen we dat er tijdens de maand mei terug kan gespeeld worden en we alsnog de vruchten nog kunnen plukken van het harde werk dat door elkeen wordt geleverd.

Op deze manier kunnen we ook trachten om de financiële aderlating voor onze club nog enigszins te beperken.

We danken spelers, medewerkers, supporters en alle sympathisanten voor de steun die ze via Facebook en andere kanalen aan onze club blijven betuigen.

We danken speciaal al onze sponsors voor hun begrip . We zullen er als club alles aan doen om hen een mooie return te geven voor hun investering in onze club. 

Uiteraard is sport in verre mate van ondergeschikt belang in deze crisis tijden en zijn onze gebruikelijke nieuwjaarswensen “ een goede gezondheid boven alles ” meer dan ooit van toepassing.  Onze gedachten gaan uiteraard als club en persoonlijk in eerste instantie uit naar alle onze familieleden, vrienden, kennissen in de hoop dat elkeen gevrijwaard blijft van dit zeer ernstig virus.

We ondersteunen als club en als supportersclub zo veel als mogelijk alle mogelijke initiatieven die het leven van elkeen wat aangenamer in de bizarre tijden van isolatie.

Maar één zaak is zeker, er komt zeker een periode na deze crisis en die moeten we nu op alle vlak goed voorbereiden om achteraf nodeloze discussies te vermijden.

We hopen jullie snel terug te zien en hopen samen met jullie dat we tijdens de maand mei De Bres weer kunnen doen vollopen!

Een goed gezondheid aan elkeen, en hopelijk tot binnenkort.

 

Zorg voor uzelf en zorg voor elkander. 

FP Halle Gooik een club met een hart.

 

Martin Baert 

Voorzitter FP Halle – Gooik